לְמַמֵן

מידע רלוונטי

מידע רלוונטי הוא נתונים שניתן ליישם כדי לפתור בעיה. זוהי סוגיה מסוימת בעת קביעת פורמט ותוכן הדוחות הכספיים של ישות, מאחר והפריסה הנכונה ורמת הפירוט של המידע יכולים להתאים את דעות המשתמשים לגבי הכיוון העתידי של העסק. לדוגמא, הבקר של עסק בוחר להוסיף מידע לדוחות הכספיים בדבר תזרימי המזומנים שיוצרים החנויות הקמעונאיות החדשות ביותר. מידע זה רלוונטי להחלטות קהילת ההשקעות, משום שהוא מבהיר עבורן את ביצועי הישות.

תפיסת הרלוונטיות יכולה להיות שארגון יפטר מידע פחות שימושי מדוחותיו הכספיים על בסיס קבוע ויוסיף מידע אחר. שינויים אלה מבוססים על שינויים בביצועים השוטפים ובכיוון האסטרטגי של העסק, כמו גם בסוגי בקשות המידע החדשות המגיעות ממלווים ומשקיעים.

מידע לא מהותי אינו נחשב רלוונטי מכיוון שאין לו השפעה ניכרת על הביצועים הכספיים של הישות המדווחת.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found