לְמַמֵן

חוק סרבנס-אוקסלי

חוק סרבנס-אוקסלי נועד לשפר את איכות הדיווח הכספי על ידי חברות ציבוריות. הוא נכתב בתגובה לדיווחים במרמה של תאגיד אנרון, וורלדקום ומספר עסקים אחרים והוא הועבר בשנת 2002. הוראות עיקריות בחוק הן כדלקמן:

  • על המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים לאשר את נכונות הדוחות הכספיים (סעיף 302).

  • אין זה חוקי להשפיע בצורה לא נכונה על אופן ביצוע הביקורת (סעיף 303).

  • יש לחשוף פריטים מהותיים מחוץ למאזן (סעיף 401).

  • על ההנהלה לקבוע בקרות פנימיות ולדווח על היקפן ודיוקן, ואילו על מבקרי החברה לאשר את מהימנותן של בקרות אלו (סעיף 404).

  • קנסות משמעותיים מוטלים על מי שמזייף, גונב או משמיד רשומות (סעיף 802).

  • מספק הגנה על מלשינים מפני תגמול (סעיף 806).

  • קובע קנסות פליליים כאשר נושאי משרה בתאגיד אינם מאשרים את נכונות הדוחות הכספיים (סעיף 906).

הוראות החוק ייקרו באופן משמעותי את החזקת החברות בפומבי. התוצאה הייתה ירידה במספר החברות הציבוריות, בייחוד בקרב החברות הקטנות שלא יכלו לעמוד עוד בעלויות הרגולטוריות הכרוכות בהנפקה ציבורית. בפרט, הדרישות בסעיף 404 נחשבו להשפעה הגדולה ביותר על עליית העלויות.

השם הרשמי של חוק סרבנס-אוקסלי הוא חוק האחריות התאגידית משנת 2002.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found