לְמַמֵן

הרחבת מלאי

הרחבת מלאי היא הכפלת כמות יחידת מלאי בעלות שהוקצתה. התוצאה היא העלות הכוללת של מספר היחידות בהישג יד. העלות המשמשת בחישוב זה היא בדרך כלל העלות הסטנדרטית שהוקצתה למוצר. לאחר מכן התוצאה נרשמת כיתרת המלאי הסופית של חברה.