לְמַמֵן

מחיר מצוטט

בשווקים הפיננסיים, מחיר מצוטט הוא המחיר האחרון בו התרחשה סחר. זהו המחיר הנמוך ביותר בו מוכן מחזיק נייר הערך למכור אותו. בעסקאות מכר אחרות, המחיר הנקוב הוא האומדן שניתן לספק סחורות או שירותים. אם המחיר בפועל גבוה מהמחיר הנקוב, על המוכר להצדיק את הסיבה לעלייה ועל הקונה להסכים לשלם את ההפרש.