לְמַמֵן

דיוק

דיוק הוא הרעיון שערך מוגדר ברישומי החשבונאות משקף באופן מלא את כל העובדות התומכות. כאשר המושג מורחב לדוחות הכספיים, המשמעות היא שהמידע בדוחות מוערך באופן מלא וכי כל המידע התומך הדרוש נחשף במלואו. על מנת לייצר מידע פיננסי מדויק, רואה החשבון אינו יכול להטות מידע על סמך השקפות אופטימיות או פסימיות מדי לגבי התוצאה הרצויה.