לְמַמֵן

הגדרת ניתוח סיכונים

ניתוח הסיכונים כולל זיהוי וכימות של אירועים העלולים לעורר הפסדים עבור ארגון. אירועים אלה יכולים להיות הרבה מחוץ לנושאים הרגילים שחווה עסק, כמו האפשרות של שיטפון של 100 שנה, רעידת אדמה, מגיפה או הפקעת מתקן במדינה אחרת. לאחר זיהוי אירועים אלה, נעשה שימוש בתהליך ניתוח הסיכונים להערכת הסבירות להתרחשות וכמות ההפסד הקשורה לכל אירוע. צעד זה נועד לאתר את אותם אירועים שישפיעו על החברה בצורה השלילית החמורה ביותר. לאחר מכן ניתן לשלב את תוצאות ניתוח זה בתהליך ניהול סיכונים, בו מגובשים מגוון פעולות להפחתת סיכונים. לדוגמא, ניתן להימנע מפעילויות מסוימות או לרכוש ביטוח כדי להעביר את הסיכון לצד שלישי.לפעילות ניתוח הסיכונים יכולה להיות השפעה משמעותית על האסטרטגיה העסקית, מכיוון שמנהלים בכירים עשויים לנסות להימנע מפעילות בסיכון גבוה.

ניתוח הסיכונים משמש גם כאשר מעריכים אם לבצע השקעה. התהליך חל במיוחד על תקצוב הון, כאשר ארגון עשוי להקדיש סכום גדול של מזומנים לפרויקט. במצב זה, משתלם מאוד לעבוד על ניתוח סיכונים מפורט, ובכך לתת להנהלה הבנה טובה יותר של הסיכון להפסד הכרוך בהשקעה אפשרית. כאשר ברורה רמת סיכון גבוהה, על השקעת הון להיות בשיעור תשואה גבוה בהתאמה, כך שהעסק יקבל פיצוי הולם על רמת הסיכון שהוא מתחייב.