לְמַמֵן

מיזוג במעלה הזרם

מיזוג במעלה הזרם כולל מיזוג לחברה גדולה משמעותית. אחת הסיבות לכך שהחברה הקטנה יותר עושה זאת היא שהיא יכולה לקבל גישה לקו המוצרים הרחב יותר, לטווח הגיאוגרפי, למומחיות וליכולות הניהוליות של המשרד הגדול יותר.

מיזוג במעלה הזרם יכול גם להיות מוגדר כמיזוג של חברת בת ליישות האם שלה.