לְמַמֵן

הכנסות נטו

התמורה נטו היא סכום הכספים שהתקבלו מעסקת מכר, לאחר ששולמו כל העמלות הקשורות למכירה. דוגמאות לעמלות אלה הן עלויות סגירה, עמלות ודמי כרטיס אשראי. עמלות אלה אינן כוללות את עלות הנכס שנמכר. לדוגמא, אמן מוכר ציור דרך גלריה לאמנות תמורת 10,000 דולר. הגלריה לוקחת עמלה של 40%, כך שההכנסות נטו של האמן מסתכמות ב -6,000 דולר.