לְמַמֵן

צו נתיק

צו נתק הוא נגזרת המחוברת לביטוח חוב, המקנה לבעלים את הזכות לקנות מספר מסוים של מניות המנפיק במחיר מימוש קבוע. מנפיק החוב כולל את כתבי האופציה הניתנים להסרה במכירת אבטחת החוב במטרה להשיג ריבית נמוכה יותר ממה שהיה אפשרי ללא כתבי האופציה, ואילו קונה מעוניין ברווח שהוא יכול להרוויח על ידי המרת כתבי האופציה למניות אם ישות זו מחיר המניה עולה.

צו כולל את המידע הבא:

  • פרק הזמן בו יכול המחזיק לממש את הזכות לקנות את מניות המנפיק

  • מחיר המימוש בו ניתן לרכוש את המניות

  • מספר המניות שניתן לרכוש

מאחר וסוג זה של צווי ניתן לניתוק מביטוח החוב איתו הוא משויך, שני המרכיבים של הנפקת חוב קיימים באופן עצמאי ויש להתייחס אליהם כאל ניירות ערך נפרדים. בעל צו נתק רשאי בסופו של דבר לממש אותו ולרכוש את מניות הישות, או לאפשר לפקיע אותה.