לְמַמֵן

הציגו הגדרה הוגנת

הווה הוגן הוא מונח המשמש בטקסט של דוח ביקורת כדי לציין כי המושגים הבאים היו קיימים בגוף הנבדק:

  • כללי החשבונאות המופעלים על ידי המשרד מקובלים בדרך כלל

  • עקרונות החשבונאות מתאימים בנסיבות בהן נתקל המשרד

  • הדוחות הכספיים אינפורמטיביים באופן סביר בנושאים שעשויים להשפיע על השימוש והפרשנות שלהם

  • המידע על הדוחות הכספיים מסווג ומסוכם באופן סביר

  • הדוחות הכספיים משקפים את עסקאות הבסיס בטווח מגבלות מקובל

כתוצאה מכך, השימוש במונח "הווה הוגן" פירושו שהדוחות הכספיים המצורפים לדוח המבקר נותנים מבט סביר על התוצאות הכספיות, המצב הכספי ותזרים המזומנים של הגוף המדווח.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found