לְמַמֵן

הַשׁקָעָה

השקעה היא תשלום המשולם לרכישת ניירות ערך של גופים אחרים, במטרה להרוויח תשואה. דוגמאות לכך הן אג"ח, מניות רגילות ומניות מועדפות.

ישנן שתי דרכים להרוויח תשואה על השקעה, שהן מתשלומים שוטפים שהונפקו על ידי ההשקעה או באמצעות הערכת ערך הנכס.

המושג יכול להיות גם רכישת רכוש קבוע לשימוש פנימי, גם במטרה להרוויח תשואה. סוג זה של השקעה נוטה הרבה יותר לייצר תשואות באמצעות תזרים מזומנים חיובי, ולא באמצעות הערכה.