לְמַמֵן

ניתוח השקעות

ניתוח השקעות כולל שימוש ביחסים רלוונטיים, ניתוח מגמות וחוות דעת של חוקרים להחליט כיצד להקצות כספים לכלי השקעה שונים. הגורמים הבאים חשובים בניתוח השקעות:

  • סקירת הגורמים הכלכליים והרגולטוריים המשפיעים על הענף בו המשקיע מעוניין.

  • בחינת המאזן של החברה כדי לראות אם היא שומרת על רמת נזילות מספקת, יש לה מבנה הון שמרני ועושה שימוש יעיל בנכסיה.

  • בחינת דוח רווח והפסד של החברה כדי לראות אם היא מייצרת מרווחים גולמיים נאותים ורווחים נטו, והיא חווה קצב צמיחה מכיר סביר ובר קיימא.

  • בחינה של הצהרת תזרים המזומנים של המשרד כדי לראות אם היא מייצרת תזרים מזומנים הולם.

  • סקירה של הגילויים הנלווים לדוחות הכספיים כדי לבדוק אם החברה נוקטת בשיטות חשבונאות שמרניות או משתמשת בחשבונאות "אזור אפור" כדי לטשטש את התוצאות המדווחות ואת מצבה הכספי.

  • ניתוח הצרכים של המשקיע לטווח הקצר והארוך.

לאחר הערכת המידע הקודם, יש לקבוע את רמת הסיכון של ההשקעה. זה כולל את הסיכון שדיבידנדים ישתנה מהציפיות הנוכחיות, כמו גם שמחיר המכירה של ההשקעה עשוי לרדת ממחיר הרכישה המקורי. סיכון זה מבוסס על גורמים רבים, כגון אפשרות לתחרות חדשה בשוק, שינויים בטכנולוגיה, שינויים בתקנות הממשלה ושינויים בשיעורי המס.

על המשקיע לשקול את ההסתברות שלא יוכל למכור את ההשקעה ביותר ממחיר הרכישה המקורי. זה עשוי להיות דאגה מרכזית כאשר נייר ערך נסחר דק. יתכן וירידה בריבית המשקיעים עלולה לגרום למכירה של הנכס המדובר, וכתוצאה מכך למשקיע ייגרם הפסדים גדולים במועד מאוחר יותר.

התוצאה של ניתוח השקעות תלויה גם בהעדפות ההשקעה של המשקיע. לדוגמא, מישהו שמתקרב לפנסיה לא יכול להיות מעוניין להשקיע בחברת סטארט-אפ שיש סיכויים סבירים לצמיחה משמעותית מספר שנים בעתיד, מכיוון שיש גם סיכון לאובדן ההשקעה כולה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found