לְמַמֵן

נכסים נטו ללא הגבלה

נכסים נטו ללא הגבלה הם נכסים שתרומות תורמים לגורם ללא כוונת רווח אשר אין הגבלות על השימוש בהם. זהו סוג הנכס המבוקש ביותר, מכיוון שהוא יכול לשמש גם לפעילויות ניהול וגיוס תרומות.