לְמַמֵן

שווי שוק הוגן

שווי שוק הוגן הוא המחיר ששני צדדים מוכנים לשלם עבור נכס או התחייבות, בהתחשב בתנאים הבאים:

  • שני הצדדים מיודעים היטב לגבי מצב הנכס או ההתחייבות;

  • אף צד לא נמצא בלחץ מופרז לקנות או למכור את הפריט; ו

  • אין לחץ זמן להשלים את העסקה.

אם קיימים תנאים אלה, המחיר הסופי שנקבע בין הצדדים אמור לשקף באופן סביר את שווי השוק ההוגן של הנכס או ההתחייבות במועד העסקה. כאשר לא ניתן לערוך עסקה כזו, יתכן שניתן יהיה לאמוד שווי שוק הוגן על בסיס מקבץ של נקודות נתונים מעסקאות קודמות של השוק בפועל, המיוחסות עבור הנכס או ההתחייבות הנמצאות בבדיקה.

תפיסת שווי השוק ההוגן משמשת למטרות רבות, כולל:

  • קביעת עלות החלפה של נכס מבוטח

  • קביעת בסיס המס לפיו יוקצה לנכס ארנונה

  • קביעת בסיס הנזק בפסק דין