לְמַמֵן

תיאור תפקיד מנהל חשבונות

תיאור תפקיד : מנהל חשבונות

פונקציה בסיסית: תפקיד מנהל החשבונות יוצר עסקאות פיננסיות ומפיק דוחות מאותו מידע. יצירת עסקאות פיננסיות כוללת פרסום מידע בעיתונים חשבונאיים או בתוכנות הנהלת חשבונות ממסמכי מקור כגון חשבוניות ללקוחות, קבלות במזומן וחשבוניות ספק. מנהל החשבונות גם מיישב חשבונות כדי להבטיח את הדיוק שלהם.

חשבונות עיקריים:

 1. קנה ציוד וציוד כמורשה על ידי ההנהלה

 2. עקוב אחר רמות אספקת המשרדים והזמן מחדש לפי הצורך

 3. תייג ופקח על רכוש קבוע

 4. שלמו חשבוניות ספק במועד

 5. קח את כל ההנחות הסבירות בחשבוניות הספק

 6. שלם כל חוב כפי שהוא מגיע לתשלום

 7. עקוב אחר רמות החוב ועמידה בתנאי החוב

 8. הוצאת חשבוניות ללקוחות

 9. גבו מיסי מכר מלקוחות והעבירו אותם לממשלה

 10. ודא כי החייבים נגבים במהירות

 11. רשום קבלות במזומן ובצע הפקדות בנקאיות

 12. ערוך התאמה חודשית של כל חשבון בנק

 13. ערוך התאמות תקופתיות של כל החשבונות כדי להבטיח את הדיוק שלהם

 14. שמרו על קרן הכסף הזעיר

 15. הוצא דוחות כספיים

 16. ספק מידע לרואה החשבון החיצוני שיוצר את הדוחות הכספיים של החברה

 17. להרכיב מידע למבקרים חיצוניים לביקורת השנתית

 18. חישב והנפיק ניתוח פיננסי של הדוחות הכספיים

 19. שמרו על מערכת הגשת חשבונאות מסודרת

 20. שמור על תרשים החשבונות

 21. שמרו על התקציב השנתי

 22. חשב חריגות מהתקציב ודווח על נושאים משמעותיים להנהלה

 23. ציית לדרישות הדיווח של הממשלה המקומית, הפדרלית

 24. לעבד את שכר העבודה בזמן

 25. לספק תמיכה פקידותית ומנהלית להנהלה כמתבקש

 26. פעל לפי מדיניות ונהלים חשבונאיים

כישורים רצויים: על מועמד הנהלת החשבונות להיות בעל תואר עמית בחשבונאות או במנהל עסקים, או ניסיון עסקי שווה ערך, כמו גם ידע בנושא הנהלת חשבונות ועקרונות חשבונאיים מקובלים. תינתן עדיפות למועמדים בעלי ידע בעבודה על חבילת התוכנה החשבונאית _____. צריך להיות מכוון מאוד לפרטים.

פיקוח: אין