לְמַמֵן

מעין ארגון מחדש

ארגון מחדש מעין הוא תהליך חשבונאי שבמסגרתו עסק יכול לבטל את גירעון הרווחים שנשמר. זה נעשה על ידי נטיית הון משולם העולה על השווי כנגד גירעון הרווחים השמור. אם הערך הנקוב גבוה דיו כדי לאחוז בהון עצמי נוסף, מבנה ההון משתנה כדי להחליף את המניות הקיימות במניות נמוכות יותר של ערך נקוב, ובכך לשחרר הון עצמי נוסף שניתן לנטו כנגד גירעון הרווח השמור. התהליך כולל גם הערכת שווי נכסים והתחייבויות לערכי השוק ההוגן שלהם.

הדבר מותר רק בכמה מצבים, ובמקרים בהם בעלי המניות מסכימים לשינוי מחדש. התוצאה היא ארגון שנראה שיש לו מאזן סביר. זה עשוי להראות מראה של בריאות כלכלית, שיכולה לשכנע ספקים ומלווים להעניק אשראי.

לעתים רחוקות נעשה שימוש במושג הכמוי-ארגון מחדש, מכיוון שהוא בעצם מסמך על גירעון; זה לא משקף שום שיפור תפעולי.