לְמַמֵן

להעריך איזון

יתרת הפדיון היא סכום המזומנים הנקוב בפנקס החשבונות המזומנים. סכום זה אינו משתנה. במקום זאת, כאשר מונפק מזומנים למילוי תיבת מזומנים קטנים, החיוב הוא על ההוצאות בגינם שולם מזומן, ואילו הזיכוי הוא לחשבון המזומנים הכללי. לפיכך, יתרת הפדיון קובעת את חלוקת המזומנים הראשונית לחשבון מזומן זעיר, ואינה משתנה לאחר מכן אלא אם כן משתנה סכום המזומנים הכולל שהוקצה לתיבת המזומנים הקטנים.