לְמַמֵן

קִלקוּל

קִלקוּלהוא פסולת או גרוטאות הנובעים מתהליך הייצור. המונח מוחל לרוב על חומרי גלם בעלי אורך חיים קצר, כגון מזון המשמש בתעשיית האירוח. קלקול רגיל הוא הכמות הרגילה של פסולת או גרוטאות שנגרמת כתוצאה מייצור, וקשה להימנע ממנה. לדוגמא, הטלת חלקים מגיליון מתכת תביא בהכרח לכך שחלק מהמתכת תיהפך לבלתי שמיש. קלקול לא תקין עולה על קצב הקלקול הרגיל או הצפוי. לדוגמה, לא ניתן להגיש ללקוח ארוחה מבושלת מדי, ולכן היא מסווגת כקלקול לא תקין.

בחשבונאות, קלקול רגיל נכלל בעלות הסטנדרטית של הסחורה, בעוד שקלקול לא תקין מחויב בהוצאות ככל שהתקבלו. המשמעות היא שעלות הקלקול הרגילה עשויה להירשם בתחילה כנכס ולהחויב בהוצאות בתקופה מאוחרת יותר.