לְמַמֵן

האם קרקע היא נכס שוטף?

קרקע היא נכס קבוע, כלומר תקופת השימוש הצפויה שלה תעלה על שנה. מכיוון שהנכסים נכללים בסיווג הנכסים השוטפים רק אם ישנה ציפייה שהם יפורקו בתוך שנה, אין לסווג קרקעות כנכס שוטף. במקום זאת, קרקעות מסווגות כנכס לטווח ארוך, וכך הן מסווגות בסיווג הרכוש הקבוע במאזן.

אם בכלל, קרקע נחשבת לנכס הארוך ביותר, מכיוון שלא ניתן לפחתם, וכך יש חיי נצח במהותם. היוצא מן הכלל היחיד הוא כאשר משאבים טבעיים מופקים מהאדמה, ובמקרה זה תקופת הדלדול הצפויה למיצוי המשאבים יכולה להיחשב לחיי נכס הקרקע.