לְמַמֵן

עלות אי התאמה

עלות אי התאמה מורכבת מעלויות אלה שנגרמו כתוצאה מאי עמידה בתקני האיכות של מוצר. עלויות אלה מופעלות כאשר בעיות בתהליך הייצור גורמות לפגמים שהופכים מוצרים ללא שימוש. העלויות יכולות לכלול עיבוד חוזר, גרוטאות, עלויות שירות בשטח, החלפות אחריות ועלות לקוחות אבודים.