לְמַמֵן

תשואה כוללת של בעלי המניות

התשואה הכוללת של בעלי המניות היא הרווח שנוצר מכל רווחי ההון והדיבידנדים ממניות החברה במהלך תקופת אחזקה. מדד זה משמש את המשקיעים לקביעת הרווחים שנוצרו מאחזקות המניות שלהם. הנוסחה להחזר סך כל בעלי המניות (על בסיס שנתי) היא:

(מחיר המניה הסופי - מחיר המניה ההתחלתי) + סכום כל הדיבידנדים שהתקבלו בתקופת המדידה

= סך תשואת בעלי המניות

את התשואה הכוללת ניתן לחלק במחיר הרכישה הראשוני כדי להגיע לאחוזי תשואה כולל של בעלי המניות.

מדידה זו יכולה להיות מוטה במידה ניכרת אם לבעל מניות יש שליטה בעסק. אם זה המצב והחברה נמכרת, ככל הנראה ישולם לבעל המניות פרמיית שליטה בתמורה לוותר על השליטה בגוף.

דוגמה להחזר סך בעלי המניות

משקיע רוכש מניות של אלבטרוס מערכות טיסה תמורת 15.00 דולר למניה. שנה לאחר מכן, שווי השוק של המניות הוא 17.00 דולר, והמשקיע קיבל כמה דיבידנדים בסך כולל של 1.50 דולר. בהתבסס על מידע זה, התשואה הכוללת של בעלי המניות היא:

($ 17.00 מחיר המניה הסופי - $ 15.00 מחיר המניה ההתחלתי) + $ 1.50 דיבידנדים שהתקבלו

= $ 3.50 תשואה כוללת של בעלי המניות

בהתבסס על מחיר הרכישה הראשוני בסך 15.00 $, זה מייצג תשואה של 23.3% מסך בעלי המניות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found