לְמַמֵן

הוצאות פחת

הוצאות פחת הן החלק של נכס קבוע שנחשב כנצרך בתקופה הנוכחית. סכום זה מחויב בהוצאה. כוונת חיוב זה היא להפחית בהדרגה את הערך הנגיש של רכוש קבוע ככל שערכם נצרך לאורך זמן. זו הוצאה שאינה במזומן; כלומר, אין תזרים מזומנים נלווה.

כאשר מתבצעת הזנה לחשבון הוצאות הפחת, האשראי המקזז הוא לחשבון הפחת שנצבר, המהווה חשבון נכסי קונטרה המקזז את חשבון הרכוש הקבוע (נכס). היתרה בחשבון הוצאות הפחת גדלה במהלך שנת הכספים של הישות, ואז נשטפת ומוגדרת לאפס כחלק מתהליך הסגירה בסוף השנה. החשבון משמש שוב לאחסון חיובי הפחת בשנת הכספים הבאה.

אותו מושג משמש לנכסים בלתי מוחשיים, כאשר חשבון ההוצאות המשויך מכונה הוצאות הפחתות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found