לְמַמֵן

יחס הון חוזר נטו

יחס ההון החוזר נטו הוא הסכום הנקי של כל מרכיבי ההון החוזר. הכוונה היא לחשוף האם לעסק יש כמות מספקת של כספים נטו לטווח הקצר כדי להישאר בפעולה. השתמש בנוסחה הבאה לחישוב יחס ההון החוזר נטו:

נכסים שוטפים - התחייבויות שוטפות = יחס הון חוזר נטו

מדידה זו מספקת מושג כללי רק על נזילות העסק, מהסיבות הבאות:

  • הוא אינו מתייחס לסכום הכולל של התוצאה השלילית או החיובית לסכום ההתחייבויות השוטפות שיש לשלם, כפי שהיה המקרה ביחס ריאלי.

  • אין בה השוואה בין העיתוי בו יש לחסל נכסים שוטפים לבין העיתוי בו יש לפרוע התחייבויות שוטפות. לפיכך, יחס הון חוזר נטו חיובי יכול להיווצר במצב בו אין מספיק נזילות מיידית בנכסים השוטפים לתשלום הדרישות המיידיות של ההתחייבויות השוטפות.

לדוגמא, לעסק יש 100,000 דולר במזומן, 250,000 דולר חשבונות חייבים ו -400,000 דולר מלאי, כנגדם מתקזזים 325,000 דולר מהחשבונות שיש לשלם ו -125,000 דולר מהחלק הנוכחי של הלוואה ארוכת טווח. חישוב יחס ההון החוזר נטו יצביע על יתרה חיובית של 300,000 $. עם זאת, יכול להיות שייקח זמן רב לפירוק מלאי, כך שהעסק עשוי למצוא עצמו זקוק למזומנים נוספים בכדי לעמוד בהתחייבויותיו בטווח הקצר, למרות התוצאה החיובית של החישוב.

גרסה חלופית של היחס משווה הון חוזר נטו לסכום הנכסים הכולל במאזן. במקרה זה הנוסחה היא:

(נכסים שוטפים - התחייבויות שוטפות) ÷ סך הנכסים

לפי גרסה שנייה זו, הכוונה היא לעקוב אחר שיעור הכספים נטו לטווח הקצר לנכסים, בדרך כלל בקו מגמה. בכך תוכל לדעת אם עסק מעביר בהדרגה יותר מנכסיו לנכסים ארוכי טווח או החוצה, כגון רכוש קבוע. יחס הולך וגדל נחשב לטוב, מכיוון שמשמעותו שעסק ממזער את השקעתו בנכסים קבועים ושומר על עתודות הנכסים שלו כמה שיותר נזילות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found