לְמַמֵן

הגדרת פרסום בתשלום מראש

פרסום בתשלום מראש הוא חשבון נכס שוטף, בו מאוחסן כל הפרסום ששולם עליו מראש אך טרם נצרך. מאחר שעלותם זו נצרכת (כגון הפעלת מודעות טלוויזיה או אינטרנט), החלק הרלוונטי של נכס זה מוכר כהוצאות פרסום.

אם כמות הפרסום בתשלום מראש קטנה, יתכן שלא יהיה חשבון ספר ראשי נפרד עבורו. במקום זאת, הנכס נרשם בחשבון נכס ההוצאות ששולמו מראש.