לְמַמֵן

החלטות בהזמנה מיוחדת

החלטות בהזמנה מיוחדת כוללות מצבים שבהם ההנהלה חייבת להחליט אם לקבל הזמנות יוצאות דופן של לקוחות. הזמנות אלה דורשות בדרך כלל עיבוד מיוחד או כרוכות בבקשה למחיר נמוך. הנקודה הסופית בהתמודדות עם הזמנות מיוחדות היא האם המשרד יכול לייצר רווח מצטבר כלשהו על ידי הסכמה לעיבוד ההזמנה. בעת קבלת החלטה זו, יש להשוות את השינוי המצטבר בהכנסות המשרד, כנגדו מתקזז השינוי המצטבר בעלויות. יש גם לשקול האם קיימת כמות מספקת של כושר ייצור מצטבר שיכול לשמש לעיבוד ההזמנה הנוספת.

פגם נפוץ הנגרם בעת התייחסות להחלטות על הזמנה מיוחדת הוא לא להכיר בכך שההזמנה תוריד את כושר הייצור מההזמנות הקיימות המניבות רווח גבוה יותר, וכתוצאה מכך ירידה נטו ברווח הכולל של העסק.