לְמַמֵן

סיום איזון

היתרה הסופית היא היתרה השיורית נטו בחשבון. זה נמדד בדרך כלל בסוף תקופת דיווח, כחלק מתהליך הסגירה. יתרת סיום נגזרת על ידי הוספת סכומי העסקה בחשבון ואז הוספת סכום זה ליתרה ההתחלתית.