לְמַמֵן

שווי ספרים למניה

הערך בספרים למניה משווה את סכום ההון העצמי למספר המניות הבולטות. אם שווי השוק למניה נמוך מהערך בספרים למניה, יתכן שמחיר המניה יהיה מוערך פחות. לפיכך, מדד זה מהווה אינדיקטור אפשרי לשווי מניות החברה; ניתן לשקול אותה בחקירה כללית של מה צריך להיות מחיר השוק של מניה, אם כי יש לקחת בחשבון גם גורמים אחרים הנוגעים לתזרים המזומנים, מכירת מוצרים וכדומה. לעתים רחוקות משתמשים במדידה באופן פנימי; במקום זאת, הוא משמש את המשקיעים שמעריכים את מחיר המניה של החברה.

אם הערך בספרים למניה מחושב עם המניה הרגילה בלבד במכנה, זה גורם למדד את הסכום שבעל מניות משותף יקבל עם פירוק החברה.

הנוסחה לערך בספרים למניה היא להפחית את המניות המועדפות מההון העצמי ולחלק למספר המניות הממוצע. הקפד להשתמש במספר המניות הממוצע, מכיוון שסכום סוף התקופה עשוי לכלול רכישה חוזרת או הנפקה של מניות, אשר יטו את התוצאות. הנוסחה היא כדלקמן:

(הון מחזיקי מניות - מניות מועדפות) ÷ מניות ממוצעות בולטות = שווי ספרה למניה

לדוגמא, ל- ABC הבינלאומי הון עצמי של 15,000,000 $, 3,000,000 $ מניות מועדפות, ובממוצע 2,000,000 מניות מצטיינות בתקופת המדידה. חישוב הערך הספרני למניה הוא:

15,000,000 $ הון עצמי - 3,000,000 $ מניות מועדפות ÷ 2,000,000 מניות בממוצע

= $ 6.00 שווי ספרים למניה

כל מי שמשתמש במדד זה צריך להיות מודע לשני נושאים, שהם:

  • שווי השוק למניה הוא מדד צופה פני עתיד של מה ששווה קהילת ההשקעות למניות החברה; לעומת זאת, הערך בספרים למניה הוא מדד חשבונאי שאינו צופה פני עתיד כלל. שני המדדים מבוססים על מידע שונה. כתוצאה מכך, מסוכן להשוות בין שני המדדים.

  • תפיסת הערך בספרים נוטה להמעיט בערך (לעיתים במידה ניכרת) במספר נכסים. לדוגמא, שווי המותג, שנבנה לאורך שנים רבות של הוצאות שיווק, עשוי להיות הנכס העיקרי של החברה, ובכל זאת כלל לא מופיע בנתון השווי בספרים. באופן דומה, שווי פעילויות המחקר והפיתוח הביתיות יכול להיות גבוה מאוד, ובכל זאת הוצאה זו נגבית ברוב המקרים בהוצאות. גורמים אלה יכולים להניב פער עצום בין שווי הספרים לשווי השוק.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found