לְמַמֵן

כאשר בעלות המלאי מתרחשת בתנאי FOB

המונח FOB הוא קיצור של חינם על הסיפון. אם הסחורה נשלחת ליעד FOB, עלויות ההובלה משולמות על ידי המוכר והכותרת אינה עוברת עד שהספק מספק את הסחורה לקונה.

טובין אלה הם חלק ממלאי המוכר בזמן המעבר. אם הסחורה נשלחת לנקודת משלוח FOB, עלויות ההובלה משולמות על ידי הקונה והכותרת עוברת כאשר הספק לוקח את הסחורה. סחורות אלה הן חלק ממלאי הקונה בזמן המעבר. המונחים יעד FOB ונקודת משלוח FOB מציינים לעיתים קרובות מיקום ספציפי בו מועברת הכותרת לסחורה, כגון FOB Denver. המשמעות היא שהמוכר שומר על התואר ועל הסיכון לאובדן עד למסירת הסחורה למוביל משותף בדנבר שישמש כסוכן עבור הקונה. הרציונל לקביעות אלה מקורו בחוק הסוכנות, מכיוון שהעברת הכותרת מותנית בשאלה אם המוביל בעל החזקה הפיזית של הטובין מתנהג כסוכן של המוכר או הקונה.