לְמַמֵן

ניירות ערך מסחריים

ניירות ערך מסחריים היא קטגוריית ניירות ערך הכוללת גם ניירות ערך חוב וגם ניירות ערך, ושהישות מתכוונת למכור בטווח הקצר תמורת רווח שהיא מצפה לייצר מעליית מחיר ניירות הערך. זהו הסיווג הנפוץ ביותר המשמש להשקעות בניירות ערך.

המסחר נעשה בדרך כלל דרך בורסה מאורגנת, המשמשת כמתווך בין קונה למוכר, אם כי ניתן גם לעסוק ישירות בעסקאות רכישה ומכירה עם צדדים נגדים.

ניירות ערך מסחריים נרשמים במאזן המשקיע לפי שווים ההוגן נכון לתאריך המאזן. סוג זה של נייר ערך סחיר ממוקם תמיד במאזן כנכס שוטף.

אם חל שינוי בשווי ההוגן של נכס כזה מתקופה לתקופה, שינוי זה מוכר בדוח רווח והפסד כרווח או הפסד.

סוגים אחרים של ניירות ערך סחירים מסווגים כזמינים למכירה והמוחזקים לפדיון.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found