לְמַמֵן

עלויות ייצור

עלויות ייצור הן העלויות שנוצרו כאשר עסק מייצר סחורות. שלוש קטגוריות העלויות העיקריות הכוללות עלויות ייצור הן כדלקמן:

  • עבודה ישירה . מורכב מהעלות המוטלת במלואה של כל העבודה המעורבת ישירות בייצור סחורות. זה בדרך כלל אומר אותם אנשים שעובדים בקווי ייצור או בתאי עבודה.
  • חומרים ישירים . מורכב מאותם חומרים הנצרכים כחלק מתהליך הייצור, כולל עלות גרוטאות רגילות המתרחשות כחלק מהתהליך.
  • תקורה של מפעל . מורכב מעלויות אלה הנדרשות לשמירה על פונקציית הייצור, אך אינן נצרכות ישירות ביחידות בודדות. דוגמאות לכך הן שירותים, ביטוחים, משכורות לניהול חומרים, משכורות ייצור, שכר אחזקה ושכר אבטחת איכות.