לְמַמֵן

אחריות חוץ מאזנית

התחייבות מחוץ למאזן היא התחייבות של עסק שאין חובה חשבונאית לדווח עליו בגוף הדוחות הכספיים. התחייבויות אלה אינן בדרך כלל התחייבויות מוצקות, אך עשויות לדרוש הסדר על ידי הגורם המדווח במועד עתידי. דוגמאות להתחייבויות אלה הן ערבויות ותביעות שטרם הוסדרו. אף על פי שלא ניתן לדווח על התחייבויות אלה במאזן, עדיין ניתן לתארן בגילויים המלווים מערך שלם של דוחות כספיים.

לפעמים חברות מבנות התחייבויות כדי למנוע את הדיווח עליהן במאזן שלהן. בכך הם יכולים לדווח על מבנה פיננסי שנראה בריא יותר ונזיל מבחינה כלכלית ממה שבאמת המקרה.