לְמַמֵן

האם דיבידנדים נחשבים כהוצאה?

דיבידנדים אינם נחשבים כהוצאה. מסיבה זו דיבידנדים לעולם אינם מופיעים בדוח רווח והפסד של גורם מנפיק כהוצאה. במקום זאת, דיבידנדים נחשבים לחלוקה של ההון העצמי של העסק. ככזה, דיבידנדים מופחתים מקטע ההון העצמי במאזן, וכן מופחתים מסעיף המזומנים במאזן, מה שגורם לירידה כוללת בגודל המאזן. אם הוכרזו דיבידנדים אך טרם הונפקו, הרי שהם מצויינים כהתחייבות שוטפת במאזן. דיבידנדים ששולמו במהלך תקופת הדיווח רשומים גם בסעיף המימון בדוח תזרימי המזומנים כתזרים מזומנים.

אם דיבידנד מניות מונפק במקום מזומן, זה מייצג הקצאה מחדש של הכספים בין ההון המשולם הנוסף לחשבונות הרווחים השמורים. זו פשוט שינוי של סכומים בתוך סעיף ההון במאזן. לפיכך, גם דיבידנדים במניות אינם נחשבים כהוצאה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found