לְמַמֵן

מבנה הון מורכב

לעסק יש מבנה הוני מורכב כאשר הוא מנפיק סוגים אחרים של הון מאשר רק מניות רגילות. לדוגמא, ייתכן שהארגון הוציא מניות מועדפות או מספר סיווגים של מניות רגילות, שלכל אחת זכויות הצבעה שונות והרשאות אחרות. יתכן שהיא גם הנפיקה כתבי אופציה ואופציות, וייתכנו כמה סוגים של אגרות חוב הניתנות לפרישה או איגרות חוב להמרה. חברת סטארט-אפ בדרך כלל מפתחת מבנה הון מורכב לאורך זמן, שכן היא עוברת סבבי מימון מרובים. אם העסק מתפרסם אי פעם, הוא מנקה את מבנה ההון הזה על ידי הסבת הסיווגים השונים של המניות למניות רגילות. כאשר לחברה יש מבנה הוני מורכב והיא מוחזקת בציבור, עליה לדווח על הרווח המדולל במלואה.