לְמַמֵן

יחס מרווח גולמי

יחס המרווח הגולמי הוא החלק של כל דולר מכירות שנותר לאחר שהמוכר הסביר את עלות הסחורה או השירותים הניתנים לקונה. לחישוב יחס זה, חלק את הרווחים הגולמיים במכירות נטו. לדוגמא, מוכר שולח סחורה ללקוח ומחייב את הלקוח 10,000 דולר, תוך שהוא מחייב את העלות של 3,000 $ הסחורה שנשלחה להוצאה. התוצאה היא מרווח גולמי של 7,000 $, שעבורם יחס הרווחיות הגולמי הוא:

7,000 $ רווח גולמי ÷ $ 10,000 מחיר נטו = 70% יחס מרווח גולמי

לאחר מכן ניתן להשתמש ברווחיות הגולמית לתשלום הוצאות ניהול כמשכורות של חברות, הוצאות שיווק, שירותים, שכר דירה וציוד משרדי.

על מנהלי העסק להקפיד על יחס מרווח גולמי, שכן אפילו ירידה קטנה יכולה לאותת על ירידה ברווחים הכוללים של העסק. חשש נוסף הוא כי העלויות הנובעות לחישוב המחיר הנקי יכולות לכלול כמה עלויות קבועות, כגון תקורה של מפעל. כאשר זה המקרה, מרווח הרווח הגולמי יהיה קטן למדי (או לא קיים) כאשר המכירות נמוכות, מכיוון שיש לכסות את העלויות הקבועות. ככל שנפח המכירות גדל, רכיב העלות הקבועה מכוסה במלואה, מה שמותיר יותר מכירות לרווח. לפיכך, סביר יותר כי יחס הרווחיות הגולמית יהיה נמוך כאשר היקף המכירות נמוך, ועולה כחלק מהמכירות ככל שנפח היחידה גדל. השפעה זו ניכרת פחות כאשר רכיב העלות הקבועה נמוך למדי.

יחס המרווח הגולמי מכונה גם יחס הרווח הגולמי.