לְמַמֵן

היוון הרווחים

היוון הרווחים משמש להערכת עסק על ידי הפקת הערך הנוכחי הנקי של הרווחים העתידיים הצפויים לו. הרעיון יכול להיות מיושם גם על חברות בנות בודדות, קווי מוצרים, מוצרים ומרכזי עבודה כדי לקבוע את ערכן למטרות השקעה נוספות. יש לשים לב למספר נושאים בעת השימוש בשיטה זו, והם:

  • יש להוזיל את תזרימי המזומנים ולא את הרווחים המדווחים, מכיוון שייתכן שמידע על הרווחים אינו מעיד על פוטנציאל הרווח העיקרי של עסק.
  • שקול את השונות של תזרים המזומנים החזוי. אם לישות הייתה היסטוריה של תזרימי מזומנים משתנים, שקול להקטין את כמות תזרימי המזומנים העתידיים הכלולים בחישוב היוון רווחים, או השתמש בשיעור היוון גבוה יותר.
  • ייתכן שלא יהיה מספיק היסטוריית תזרים מזומנים קודמת כדי ליצור קבוצה תקפה של תזרימי מזומנים עתידיים צפויים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found