לְמַמֵן

תעודת מלאי

תעודת מניות היא מסמך המזהה את חלק הבעלות של משקיע בתאגיד. תעודה מכילה בדרך כלל את המידע הבא:

  • מספר זיהוי
  • מספר המניות
  • הערך הנקוב של המניות (אם קיים)
  • סוג המניות (כגון מניות רגילות או מניות מועדפות)
  • חתימותיהם של מנהלי חברות מורשים

תעודות מניות מכילות בדרך כלל עיצובים ותחריטים משוכללים, אשר מקשים עליהם לשכפול במרמה.

משקיעים בחברות המוחזקות באופן נדיר רואים את תעודות המניות הבסיסיות; מסמכים אלה נשמרים באחסון, בעוד שמניות אלקטרוניות נסחרות.

תעודת מניה עשויה להכיל מגבלת מסחר על פניה או על גבה, תוך ציון שלא ניתן למכור את האישור. אם לא מוגבל, בעל מניות יכול למכור תעודת מניות.