לְמַמֵן

צ'ק שלא הוצג

צ'ק חסר תקדים הוא צ'ק שיצר משלם, אך הבנק עליו נמשך הצ'ק טרם שילם תשלום מקביל למקבל הצ'ק (מקבל התשלום). הסיבה לכך היא כי המשלם טרם הוציא את השיק למקבל, או מכיוון שהמקבל טרם הציג את השיק לבנק לתשלום.

בעת בניית התאמה בין בנקים היית מנכה כל צ'ק חסר תקדים מיתרת המזומנים המחושבת על ידי הבנק, מכיוון שלבנק אין עדיין רישום של השיק. לפיכך, אם לבנק של תאגיד ABC יש יתרה בחשבון השובר שלו עבור ABC בסך 10,000 דולר, ויש 500 דולר של צ'קים חסרי תקדים, היית מנכה 500 דולר מהיתרה הבנקאית בסך 10,000 דולר כדי להגיע ליתרה בנקאית מתואמת של 9,500 דולר.

כאשר חברה מוציאה צ'ק, היא נרשמת כזיכוי לחשבון המזומן בעת ​​ההנפקה (מה שמקטין את היתרה בחשבון המזומן). לא תעכב את הכניסה הזו רק בגלל שמדובר בבדיקה חסרת תקדים באותה נקודת זמן. אין רשומות יומן נוספות לרישום ביחס לצ'ק, ללא קשר לשאלה אם הוצג לבנק.

תנאים דומים

צ'ק חסר תקדים מכונה גם צ'ק חסר תקדים, צ'ק מצטיין, או אהמחאה שטרם פינתה את הבנק.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found