לְמַמֵן

תְשׁוּאָה

התשואה היא שיעור התשואה על השקעה, בדרך כלל מבוטא כאחוז מהסכום שהושקע בתחילה. תשואת ההשקעה היא הדאגה העיקרית של המשקיע, לצד הסיכון להפסד הכרוך בהשקעה.

התשואה נקבעת בדרך כלל כמספר שנתי. לפיכך, אם יש תשואה בפועל של 100 דולר על השקעה של 1,000 דולר לאחר שלושה חודשים, היא נחשבת לתשואה של 40% על בסיס שנתי (התשואה בפועל של 10% מוכפלת בארבעה רבעונים).

חישוב התשואה צריך לכלול רווחים או הפסדים שלא מומשו על אותן השקעות שמשקיע ממשיך להחזיק (כגון אגרות חוב או מניה); אחרת, התשואה תתבסס רק על דיבידנדים או תשלומי ריבית, ולכן לא תייצג תמונה מלאה של התשואה להשקעה.

כאשר השקעה היא בקרן, התשואה מחושבת כהכנסה שהקרן מייצרת בניכוי הוצאות הקרן, חלקי ההשקעה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found