לְמַמֵן

רווח נקי

הרווח הנקי הוא התוצאה לאחר הפחתת כל ההוצאות מההכנסות. נתון זה הוא התוצאה המצרפית של כל פעילויות התפעול והמימון בארגון. ככזה, מסתמכים באופן שגרתי על ידי משקיעים, נושים ומלווים לקבל החלטות כיצד להתמודד עם חברה. הרווח הנקי נקרא גם השורה התחתונה מכיוון שהוא ממוקם בתחתית דוח רווח והפסד.

הרווח הנקי אינו זהה לתזרים המזומנים הנקי, המופיע בדוח תזרימי המזומנים. ההבדלים בין הרווח הנקי לתזרימי המזומנים נטו כוללים סוגיות תזמון הקשורות לחשבונאות צבירה וצמצום תזרימי המזומנים הנגרמים על ידי הוצאות לרכוש קבוע.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found