לְמַמֵן

מכשיר גידור

מכשיר גידור הוא מכשיר פיננסי ייעודי ששוויו ההוגן או תזרימי המזומנים הנלווים לו אמורים לקזז שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של פריט מגודר ייעודי. פריט מגודר הוא נכס, התחייבות, מחוייב, עסקה צפוי ברמה גבוהה, או השקעה בפעילות חוץ שחושפת ישות לשינויים בשווי הוגן או תזרימי מזומנים, ומיועדת כמגודרים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found