לְמַמֵן

הגדרת Daypart

יום יום הוא חלוקה של יום השידור למקטעים. לדוגמא, שדרן טלוויזיה עשוי להפריד את לוח הזמנים שלו לשעות הבוקר, השעות המוקדמות, הפריים טיים, החדשות המאוחרות, השוליות המאוחרות והלילות המאוחרים. סוג התוכן המסופק לקהלים ישתנה, תלוי בחלק היום בו הם מתוזמנים.

שדרן בדרך כלל מעריך את הערך המימוש נטו של תוכניות ורישיונות תכנית לירידת ערך על ידי מתודולוגיית daypart, לפיה תוכניות המשודרות בפרק זמן מסוים, כגון פריים טיים, מוערכות על בסיס מצטבר.