לְמַמֵן

כיצד להסביר שיפורים במושכר

שיפורי חכירה מוגדרים כשיפורים שמשלם דייר לשטח מושכר. דוגמאות לשיפורים במושכר הן:

  • קירות ותקרות פנים

  • תוספות חשמל ואינסטלציה

  • ארונות מובנים

  • שטיחים ואריחים

שיפורים במושכר בדרך כלל חוזרים לבעלות המשכיר עם סיום השכירות, אלא אם כן הדייר יכול להסיר אותם מבלי לפגוע במושכר.

דוגמא לשיפורים במושכר הם משרדים שנבנו בשטחי משרדים לא גמורים.

כאשר אתה משלם עבור שיפורים במושכר, השתמש באותה היוון אם הם חורגים ממגבלת היוון התאגידי. אם לא, חייבים אותם בהוצאות בתקופה שנוצרה. אם אתה מהוון את ההוצאות האלה, אז הפחת אותן לאורך זמן השימוש הקצר יותר או לתקופת החכירה שנותרה. תקופת החכירה הנותרת לצורכי הפחתות ניתנת להארכה לתקופות חידוש חוזה נוספות, אם ההתחדשות מובטחת באופן סביר (כגון כשיש אפשרות לחידוש מציאה).

אם אתה רוכש את הבניין בהמשך, ככל הנראה חוזה החכירה מתמוסס, אז תוכל לפחת את משך השימוש המשוער שנותר בבניין, אשר עשוי להיות תקופה ארוכה בהרבה מתקופת החכירה המקורית, וכתוצאה מכך קטן משמעותית חיוב חודשי.

מבחינה טכנית, אתה מפחית שיפורי חכירה במקום פחת. הסיבה היא שבעל הבית הוא בעל ההשבחות, לכן אתה מנצל רק זכות בלתי מוחשית להשתמש בשיפורים במהלך תקופת החכירה - ונכסים בלתי מוחשיים מופחתים ולא מופחתים.

לדוגמא, לחברת ABC יש חכירה לחמש שנים על בניין משרדים, כמו גם אפשרות לחדש את חוזה השכירות לחמש שנים נוספות בשיעור השוק שהיה אז. ABC משלמת 150,000 $ לבניית משרדים בבניין מיד לאחר שהיא מחכירה את השטח. אורך החיים השימושי של משרדים אלה הוא 20 שנה. מכיוון שאין אפשרות לרכישת מבצע לחידוש השכירות, לא מובטח באופן סביר כי ABC תחדש את חוזה השכירות. כתוצאה מכך, עליה להפחית את 150,000 $ בחמש השנים של החכירה הקיימת, שהיא קצרה מבין אורך החיים השימושי של השיפורים או תקופת החכירה. ABC תכיר בהפחתה של 30,000 $ בכל אחת מחמש שנות השכירות עם הערך הבא:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found