לְמַמֵן

יומן התשלומים במזומן

יומן פרסום המזומנים הוא תיעוד מפורט של תשלומי המזומן שבוצעו על ידי עסק. היומן מפרט מתי מבצעים צ'קים וסוגים אחרים של תשלומים, כמו גם הסכומים ששולמו, שמות הנמענים והחשבונות שנגבו. יומן זה הוא מסמך מקור טוב למעקב אחר הפרטים הנוגעים לתשלומים בודדים. המידע בכתב העת לפירעון מזומנים מסוכם מעת לעת ומועבר לפנקס הכללי.