לְמַמֵן

חבות שכירות שנצברה

חבות שכירות שנצברה היא חשבון מאזן המאחסן את סכום דמי השכירות שהושגו אך טרם שולמו. חשבון זה משמש דייר שהתקשר בהסדר השכרת מתקנים עם בעל הבית. ההתחייבות נכללת בדרך כלל בחשבון ההתחייבויות שנצברו, יחד עם כל שאר הצבירות. עם זאת, אם סכום השכירות שנצבר גדול דיו, ייתכן שההנהלה תרצה לרשום אותו בחשבון נפרד.