לְמַמֵן

עלות סחורה שנרכשה

עלות הסחורה שנרכשה היא העלות נטו של סחורה שנרכשה. החישוב הוא להוסיף הובלה לעלות הרכישה הראשונית ואז לחסר את הפריטים הבאים:

  • קצבאות רכישה

  • הנחות ברכישה

  • החזרת רכש

עם מידע זה, לאחר מכן ניתן להוסיף אחוז סימון כדי להגיע למחיר בו יוצעו למכירה טובין.