לְמַמֵן

עלות משתנה במיוחד

עלות משתנה-על רואה רק בעלויות משתנות לחלוטין כחלק מעלות המלאי. כל שאר העלויות נגבות בהוצאות בתקופה שנוצרה. זה בדרך כלל אומר שרק חומרים ישירים כלולים בעלות המלאי. עלות משתנה-על יכולה לשמש רק למטרות דיווח פנימי, מכיוון שהיא אינה מותרת במסגרת GAAP או IFRS. למטרות דיווח חיצוני, יש להקצות עלויות המפעל גם לעלות המלאי. בגלל בעיה זו, עלות משתנה-על ראתה ביישום מוגבל.

תנאים דומים

עלות משתנה-על נקראת גם עלות תפוקה.