לְמַמֵן

תשלום מחדש

חיוב ארגון מחדש הוא מחיקה חד פעמית גדולה שנלקחת על ידי עסק בהרהור מחדש. החיוב נלקח מראש על מנת לקחת "מכה" חד פעמית בסכום המלא של כל עלויות הארגון הצפויות, שלאחריה לא אמורות להיות חיובים נוספים. דוגמאות לעלויות שעשויות להיחשב בעת גיבוש חיוב זה הן:

  • פיטורי עובדים

  • מכירת נכסים

  • העברת נכסים למיקומים חדשים

ניתן לקחת רחוק מדי חיובי ארגון מחדש, כאשר החיוב מנופח במטרה ליצור עתודת הוצאות "בנק חזירון" אשר באמצעותה ניתן לקזז הוצאות תפעול שוטפות, ובכך לנפח את הרווחים המדווחים.