לְמַמֵן

רווח כולל אחר צבר

רווח כולל אחר שנצבר הנו חשבון ספר כללי המסווג בסעיף ההון העצמי במאזן. הוא משמש לצבירת רווחים לא ממומשים והפסדים לא ממומשים על אותם פריטי שורה בדוח רווח והפסד המסווגים בקטגוריית הרווח הכולל האחר. עסקה אינה ממומשת כאשר טרם הוסדרה. לפיכך, אם תשקיע באג"ח, היית רושם כל רווח או הפסד בשוויו ההוגן ברווח כולל אחר עד למכר האג"ח, ובאותה עת יתממש הרווח או ההפסד.

הרווחים וההפסדים הלא ממומשים שעלולים להצטבר לחשבון הרווח הכולל האחר שנצבר כוללים:

  • רווחי החזקה או הפסד לא ממומשים על השקעות המסווגים כזמינים למכירה

  • רווחים או הפסדים בתרגום מטבע חוץ

  • רווחים או הפסדים של תוכנית הפנסיה

  • עלויות שירות או זיכויים קודמים לפנסיה

ברגע שמתממש רווח או הפסד, הוא מועבר מחשבון הרווח הכולל האחר שנצבר, ובמקום זאת מופיע בתוך הפריטים המסכמים לרווח נקי. לפיכך, מימוש רווח או הפסד מעביר למעשה את הסכום הקשור מחשבון הרווח הכולל הכולל שנצבר לחשבון הרווחים השמורים. המשמעות היא שמשקיע יכול להשתמש במידע אחר על הכנסות מקיפות אחרות כדי להבין טוב יותר את אופי הרווחים וההפסדים שיופיעו בסופו של דבר ברווח הנקי.

דוגמה להצגת רווח כולל אחר שנצבר בסעיף ההון העצמי במאזן הוא:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found