לְמַמֵן

אובדן ירידת ערך

הפסד מירידת ערך הוא הפחתה מוכרת בסכום הנכס של נכס שמקורו בירידה בשוויו ההוגן. כאשר השווי ההוגן של נכס יורד מתחת לשווי הביצוע שלו, ההפרש נמחק. סכום חשבונאות הוא עלות הרכישה של נכס, בניכוי כל ירידת ערך ופחת שלאחר מכן.

בדרך כלל לא מוכרים הפסדי ירידת ערך לנכסים בעלות נמוכה, מכיוון שלא כדאי לשלם את זמן מחלקת הנהלת חשבונות לניתוח ירידת ערך עבור סעיפים אלה. לפיכך, בדרך כלל הפסדי ירידת ערך מוגבלים לנכסים בעלות גבוהה, וסכום הפסדים אלה יכול להיות גדול בהתאמה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found