לְמַמֵן

הגדרת זכות מקדימה

זכות מקדימה היא זכותם של בעלי המניות הקיימים לשמור על שיעור הבעלות שלהם בחברה. הם עושים זאת על ידי רכישת חלקם היחסי בכל הנפקת מניות נוספות על ידי המשרד. זכות זו מבטיחה כי אינטרס הבעלות של בעל מניות אינו מדולל באמצעות הנפקת מניות נוספות. זכויות מנע אינן מוענקות בהכרח לכל בעלי המניות. בדרך כלל, זכות זו מוענקת לבעלי מניות ספציפיים, בדרך כלל אלו שהיו משקיעים מוקדמים או מייסדי עסק. בעלי רוב יכולים גם להתעקש על זכות זו, כדי שיוכלו לשמור על שליטה על ישות.

לדוגמא, לבעל מניות יש 1,000 מניות בחברה, המונה כיום 5,000 מניות. בשלב זה, בעל המניות מחזיק ב -20% מהעסק. החברה רוצה למכור עוד 5,000 מניות על מנת לגייס כספים. אם בעל המניות רוצה לשמור על אותה בעלות פרופורציונאלית על העסק, עליו לרכוש 1,000 מניות נוספות אלה.

קיומה של זכות מקדימה אינו מחייב בעל מניות קיים לרכוש מניות נוספות. בעל המניות יכול לבחור שלא לממש את הזכות, ובמקרה זה נמכרות מניות לצדדים אחרים ושיעור הבעלות הקיים של בעל המניות בעסק יורד.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found